Combo phòng thờ tứ linh truyền thống đẹp

97.220.000 

Bao gồm:
– SD72: Sập thờ gõ đỏ tứ linh chân 20 49,000,000đ
– BCC06: Bàn cúng cơm tứ linh gỗ gõ đỏ 1.1m*61*60 8,500,000đ
– LBCH150: Lục bình gỗ hương cao 1,5m (Cặp) 26,000,000đ
– KH005: Khung hình gỗ hương nhỏ 30×54 390,000đ
– DTO48: Đèn Tổ Ong gỗ hương 48 890,000đ
– LH01A: Bộ Lư Hương Gỗ Hương Chạm Đẹp 60cm (Bộ) 5,850,000đ
– BV600: Bài vị 600*280 3,500,000đ
– BHS02: Bình Hoa Sen xà cừ 1,090,000đ
– HH25: Cặp Hạc thờ gỗ hương 50 2,000,000đ
Tổng cộng: 97,220,000đ

Mua Trả góp Tư vấn FB
Hiện 0 cửa hàng có sẵn sản phẩm Cửa hàng còn hàng: