Hiển thị một kết quả duy nhất

1.700.000 
1.700.000 
1.700.000 
2.500.000 
3.000.000 
3.000.000