Combo phòng ngủ Beauty queen

148.200.000 

Trọn bộ phòng ngủ Beauty queen gồm:
• Giường ngủ
– Kích thước: LL 220 x 200 , Đầu Cao 223 ngang 232 . Đuôi cao 70 ngang 232
– Chất liệu: KHUNG GỖ KẾT HỢP HDF CẨN NU + HOA VĂN (Vạt giường ván HDF xanh, kết hợp cẩn nền nu đỏ chủ đạo, nu santos, nu trắng, nu đen, nu hoa vàng)
– Giá bán:
+ Gỗ Beech: 101.500.000
+ Gỗ Gõ đỏ: 131.200.000
• Bàn phấn:
– Kích thước: cao tổng 154 cao mặt 80 ngang 124 sâu 50
– Chất liệu: KHUNG GỖ KẾT HỢP HDF CẨN NU + HOA VĂN kết hợp cẩn nền nu đỏ chủ đạo, nu santos, nu trắng, nu đen, nu hoa vàng)
– Giá bán:
+ Gỗ beech: 29.200.000
+ Gỗ gõ đỏ: 33.900.000
• Tủ đầu giường
– Kích thước: Cao 147 sâu 50 ngang 60 cao mặt 70
– Chất liệu phụ: KHUNG GỖ KẾT HỢP HDF CẨN NU + HOA VĂN kết hợp cẩn nền nu đỏ chủ đạo, nu santos, nu trắng, nu đen, nu hoa vàng)
– Giá bán:
+ Gô beech: 17.500.000
+ Gỗ gõ đỏ: 22.900.000

• Tổng gỗ Beech : 148.200.000
• Tổng gỗ gõ đỏ : 188.000.000

Mua Trả góp Tư vấn FB
Hiện 0 cửa hàng có sẵn sản phẩm Cửa hàng còn hàng: