Tượng di lạc ngũ phúc gỗ hương ngang 85cm-DL923

13.000.000 

Chất liệu Gỗ Hương
Kích thước ngang 85 x sâu 65 x cao 64cm

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.

Xưởng 1 (Quận 9): 0Chi Nhánh Cần Thơ 2: 0