Cuốn thư câu đối quả bầu gỗ gõ đỏ

28.000.000 

Chất liệu: gỗ gõ đỏ
Quấn thư câu đối quả bầu 1 bộ = 28 tr.
Cuốn thư = 18 tr,
Câu đối = 10 tr
KT cuốn thư: Dài 1,76m, Cao 88cm, Dày 5cm
KT câu đối  : Dài 1,27m, Rộng 30cm, Dày 5cm

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài
Cách Thức Giao Hàng - xem chi tiết
Chính sách mua hàng online - Xem chi tiết