Cuốn thư câu đối quả bầu gỗ gõ đỏ

28.000.000 

Chất liệu: gỗ gõ đỏ
Quấn thư câu đối quả bầu 1 bộ = 28 tr.
Cuốn thư = 18 tr,
Câu đối = 10 tr
KT cuốn thư: Dài 1,76m, Cao 88cm, Dày 5cm
KT câu đối  : Dài 1,27m, Rộng 30cm, Dày 5cm

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.