Cuốn thư rồng trúc

19.500.000 

  • Chất liệu: gõ đỏ 100% (lựa chọn khác: gỗ gụ, hương, dỗi…)
  • Kích thước: Dài 1,78m, Cao 90 Cm, Gỗ Dày 5 cm

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.