Cuốn thư gỗ gụ-HP10 và câu đối gỗ gụ-HP13

22.000.000 

  • Chất liệu: gỗ gụ (lựa chọn khác: gõ đỏ), dát vàng Ý cao cấp lâu phai
  • Cuốn thư: 14.000.000 + Câu đối: 8.000.000

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài
Cách Thức Giao Hàng - xem chi tiết
Chính sách mua hàng online - Xem chi tiết