Cuốn thư gỗ gụ-HP10 và câu đối gỗ gụ-HP13

22.000.000 

  • Chất liệu: gỗ gụ (lựa chọn khác: gõ đỏ), dát vàng Ý cao cấp lâu phai
  • Cuốn thư: 14.000.000 + Câu đối: 8.000.000

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.