Mặt bàn ăn tròn louis FIDIA BBAT779C

48.900.000 

1- MBAT080
KT mặt: Đường kính 1,4m x dày 4 cm
= 32,000,000 VND
2- MBA081
KT mặt: Đường 1,27m x dày 4 cm
= 25,000,000 VND
3. MBA082
KT mặt: Đường kính 1,19m x dày 4 cm
= 22,000,000 VND
4 MBA083
KT mặt: Đường kính 1,25m x dày 14 cm
= 46,000,000 VND
5. MBA085
KT mặt: Đường kính 1,23m x dày 15 cm
= 46,000,000 VND
6. MBA086
KT mặt: Đường kính 1,4m x dày 12 cm
= 49,000,000 VND
+ Chân bàn ăn đường kính 43cm = 23,900,000

Mua Trả góp Tư vấn FB
Hiện 0 cửa hàng có sẵn sản phẩm Cửa hàng còn hàng: