Di lạc đứng bao tiền gỗ hương 40-DL203

1.500.000 

Chất liệu Gỗ Hương
Kích thước cao 40cm

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.

Xưởng 1 (Quận 9): 0Chi Nhánh Quận 7: 2