Tượng quan công ngồi đọc sách gỗ hương cao 60 – QCN06

8.100.000 

– Chất liệu: Gỗ hương
– Kích thước: Ngang 31cm ,sâu 25cm ,cao 60cm . Cao đến đao là 82cm
Ý nghĩa tượng quan công đọc sách
– Sự tích quan công đọc sách xuất phát từ khi Quan Vũ đang ở Tào doanh dưới trướng Tào Tháo, đã được Tào Tháo sắp xếp ở cùng 2 vợ của Lưu Bị với hy vọng Quan Vũ sẽ làm điều có lỗi với Lưu Bị. Nhưng không ngờ Quan Vũ đã lấy đuốc ngồi đọc sách Xuân Thu khiến Tào Tháo vô cùng kính phục. Từ đó ý nghĩa thờ tượng quan quân đọc sách là thể hiện sự trung thành ý chí sắt đá không gì có thể thay đổi được.

Mua Trả góp Tư vấn FB