Combo phòng ngủ cổ điển Experiential Luxury

90.270.000 

Combo phòng ngủ có 2 tuỳ chọn: (Trên hình là hàng mộc)
1. Gỗ gõ đỏ + Cẩn nu, hoa văn( cẩn polabunr viền
santos ) | Bàn phấn cẩn nu, hoa văn (nền mahogany, viền oak, cẩn bông, cẩn sycamore
Giường ngủ | Lọt lòng 180 x 200, cao đầu
170 | Giá bán : 43.350.000 đ
Tủ đầu giường | Kích thước N 65 x S 48 x
Cao 65 | Giá bán: 11.900.000 đ / cái
Bàn phấn | Kích thước: Cao mặt 78. Cao
Gương 112. Ngang 180 sâu 50 | Giá bán : 44.880.000 đ
Tổng: 112.030.000
2. Gỗ beech + Cẩn nu, hoa văn( cẩn polabunr viền
santos ) | Bàn phấn cẩn nu, hoa văn (nền mahogany, viền oak, cẩn bông, cẩn sycamore
Giường ngủ | Lọt lòng 180 x 200, cao đầu
170 | Giá bán : 34.000.000 đ
Tủ đầu giường | Kích thước N 65 x S 48 x
Cao 65 | Giá bán: 10.115.000 đ / cái
Bàn phấn | Kích thước: Cao mặt 78. Cao
Gương 112. Ngang 180 sâu 50 | Giá bán : 36.040.000 đ
Tổng: 90.270.000
Mua Trả góp Tư vấn FB
Hiện 0 cửa hàng có sẵn sản phẩm Cửa hàng còn hàng: