Sập thờ tứ linh đẹp gỗ gụ chân 20-SD12-2

28.000.000  23.800.000 

Chất liệu Gỗ Gụ  100% ( lựa chọn khá: mít, gõ đỏ, dổi v.v…)
Kích thước ngang 1,97m x cao 1,17cm x  sâu 1,07m
Chi tiết Chân 20

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.