Sập thờ gỗ hương – SĐ04

60.000.000 

Chất liệu Gỗ Hương  100% ( lựa chọn khá:Gụ, mít, gõ đỏ, dổi v.v…)
Kích thước Bàn lớn Rộng: 1,97m x Cao 1,17m x Sâu 1,07m

Bàn nhỏ: Rộng 81 x Cao 61 x Sâu 61 cm

  • Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
  • Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
  • Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.