Sập thờ gỗ hương – SĐ04

60.000.000 

Chất liệu Gỗ Hương  100% ( lựa chọn khá:Gụ, mít, gõ đỏ, dổi v.v…)
Kích thước Bàn lớn Rộng: 1,97m x Cao 1,17m x Sâu 1,07m

Bàn nhỏ: Rộng 81 x Cao 61 x Sâu 61 cm

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài
Cách Thức Giao Hàng - xem chi tiết