Sập thờ gỗ gụ tứ linh có bệ chạm 3 mặt 1,76m-SD58

42.000.000 

Chất liệu Gỗ Gụ  100% ( lựa chọn khá: mít, gõ, dổi v.v…)
Kích thước ngang 1,76m
Chi tiết Chân 20 chạm móng hổ, chạm tứ linh 3 mặt
Mua Trả góp Tư vấn FB