Sập thờ gõ đỏ tứ linh chân 25 cực ViP

0.000 

Chất liệu Gỗ Gõ Đỏ 100%
Kích thước
Mặt: dài 2,4 m. Rộng 1,47m. Cao 1,5 m
Chi tiết Chân 25

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.