Mặt bàn ăn gõ đỏ nguyên tám dài 2,5m-MBA07LHN

64.900.000 

Chất liệu Mặt gõ đỏ liền nguyên tấm
Kích thước rộng 88cm; dài 2,5m; dày 15cm
Bảo hành  05 năm và bảo trì vĩnh viễn.

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.