Gối hoa sofa cao cấp

215.000 

  • Gối vải cao cấp
  • Kích thước: 48*48cm
  • Có 4 màu để khách tùy chọn

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài
Cách Thức Giao Hàng - xem chi tiết
Chính sách mua hàng online - Xem chi tiết