Gối hoa sofa cao cấp

215.000 

  • Gối vải cao cấp
  • Kích thước: 48*48cm
  • Có 4 màu để khách tùy chọn

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.