Ghế ăn gõ đỏ mẫu-GA15

0.000 

Chất liệu:  Gỗ Gõ Đỏ 100%

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.