Câu đối lòng mo dát vàng

0.000 

Kích thước: Theo chiều dài và đường kính cột.
Chất liệu: Gỗ Gụ hoặc Gỗ Gõ đỏ
Giá sản phẩm: Tuỳ thuộc vào kích thước cột

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại 100%.
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài.