Câu đối lòng mo dát vàng

0.000 

Kích thước: Theo chiều dài và đường kính cột.
Chất liệu: Gỗ Gụ hoặc Gỗ Gõ đỏ
Giá sản phẩm: Tuỳ thuộc vào kích thước cột

Hình ảnh trong ngoài như nhau, không qua chỉnh sửa
Chất liệu gỗ Đúng chủng loại
Đặc biệt quý khách kiểm tra mộc ký bảo đảm sau
đó cơ sở mới bắt đầu hoàn thiện bên ngoài
Cách Thức Giao Hàng - xem chi tiết
Chính sách mua hàng online - Xem chi tiết